Monroe – Lamar

Monroe – Lamar

13 DE NOVEMBRE A LES 20.30 H AL TEATRE DE BESCANÓ

Anticipada: 20,00 € | Taquilla: 24,00 € | Carnet Amics del Teatre: 18,00 €

Sergi Belbel dirigeix la trobada entre Hedy Lamarr i Marilyn Monroe que va poder alterar el curs de la Guerra Freda.

Direcció Sergi Belbel