Biblioteca d’herois

Biblioteca d’herois

19 DE MARÇ A LES 17.30 H AL CENTRE CULTURAL CAN GRUART DE VILABLAREIX

1,00 €

Una obra que convida els nens i nenes a refl exionar sobre l’assetjament escolar.

Peixospeixeres Teatre