Una història real

Una història real

23 DE MAIG A LES 20.30 H AL TEATRE MUNICIPAL DE GIRONA

26,00 € | Consulteu descomptes al web del teatre

Gestionar un dol no és gens fàcil. Però fer net és una necessitat.

La Villarroel, Verteatro i Bitò